ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ
ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2562 8/22/2019 11:15:33 AM
ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 8/22/2019 11:13:43 AM
ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2562 7/24/2019 4:02:53 PM
ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2562 7/19/2019 12:49:21 PM
ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 7/19/2019 12:48:01 PM
ปรับปรุงรายการในแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 6/20/2019 8:46:29 AM
ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 4/22/2019 10:59:04 AM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 วงเงินตั้งแต่ 500,001 ขึ้นไป 4/5/2019 10:14:38 AM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 4/5/2019 10:13:22 AM
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 4/5/2019 10:12:18 AM
Page 1 of 3 (27 items)Prev123Next
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3/29/2019 1:55:49 PM
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3/29/2019 1:54:40 PM
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3/26/2019 3:16:39 PM
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 8 ปี แห่งปัญญา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน 11/2/2018 11:50:28 AM