ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 10/20/2020 1:49:07 PM
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2563 10/20/2020 1:48:03 PM
รายงานติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 10/20/2020 1:45:19 PM
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 7/16/2020 1:50:54 PM
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 7/16/2020 11:59:08 AM
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผล ปี 2562 6/19/2020 2:40:23 PM
รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 เดือนแรก....(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 6/19/2020 2:34:18 PM
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6/19/2020 11:37:08 AM
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6/19/2020 11:00:50 AM
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6/19/2020 11:00:09 AM
Page 1 of 7 (63 items)Prev1234567Next
คำสั่ง
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ เมนู เรือนเอื้องคำ และร้านเอื้องคำคอฟฟี ประจำปีงบประมาณ 2562 6/19/2020 9:22:26 AM
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานแผนกอำนวยการ 6/19/2020 8:45:15 AM
คู่มือสำหรับการปฏิบัติงานของนิสิตช่วยปฏิบัติงาน 6/18/2020 3:24:30 PM
คู่มือสำหรับบริการอาหารนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 6/18/2020 3:20:28 PM
คู่มือปฏิบัติงานแม่ครัว 6/18/2020 12:05:31 PM
คู่มือปฏิบัติงานบริการนักเรียนโรงเรียนสาธิต ช่างและภูมิทัศน์ 6/18/2020 12:05:05 PM
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 6/18/2020 12:04:03 PM
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3/29/2019 1:55:49 PM
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3/29/2019 1:54:40 PM
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3/26/2019 3:16:39 PM
Page 1 of 2 (11 items)Prev12Next